White on Black Diptych

Next
White on Black Dipt

Seth Berkowitz 2013