Black on White Diptych

Previous
Black on White Dipt

Seth Berkowitz 2013